Design lab Welt - logo

Portfolio

optimizacija logotipa (primjer)

Klijent je za postojeći logotip zatražio optimiziranje izgleda - dobivanje veće čitljivosti i jasnoće.

Problem
Logotip je stvarao probleme u tisku, prilikom apliciranja u malim dimenzijama gubio je na čitkosti, zapunjavao bojom, te stvarao niz ostalih problema. Ujedno je postavljen zahjtev da se sam logotip, zbog dugog vremena u uporabe, znatnije ne mijenja, već samo pokuša dobiti na kvaliteti njegovog prikaza.

Da bi riješili probleme pristupilo se optimizaciji u tri dijela:
1. rješavanja kružnog elementa,
2. poboljšanje tipografije;
3. nalaženje boljeg balansa između ta dva elementa


Rješenje
1. Elementi u kružnici
- umenjene granične vrijednosti gradijenata
- uklonjeni crni obrubi (koji rade "šum" u malim veličinama)
- pojačan obrub "S-elementima" u zlatnoj boji
- reduciran broj boja

2. Tipografija
- osnoni font je podebljan
- horizontale linje skraćene da stvaraju blok s gornjim elementom
- složena je opcija gdje je tipografski dio jednak i kod centralnog i kod loga lijeve orijentacije. Time logo daje ujednačeniji izgled

3. Ukupni balans gornjeg i donjeg dijela vizuala
- slog je malo povećan u odnosu na kružni element
- logotip sada na istoj površini daje jasniju i uočljiviju sliku