Portfolio

razno ...

Design lab Welt - grafički dizajn

MGK Pack d.d. – najveći proizvođač metalne ambalaže u Hrvatskoj.
– Logo/kompletni vizualni identitet firme, tiskanog materijala, kalendar, itd...

Design lab Welt - grafički dizajn

MM – Razni multimedijski projekti izrađeni kao aplikacije na CD-u ili Internetu – Dvorana Mladosti , Terme Selce, Turistička zajednica PGŽ, Net Integration Technologies