Portfolio

Net Integration Technologies Inc.

Kompanija sa sjedištem u Torontu, Kanada. Okosnica proizvodnje bila je patetntirani paket programskih alata baziranih na Linuxu - Nitix. Radilo se o software-u namjenjen malim do srednjim poduzećima, koji je za svoju kvalitetu dobijao najviše ocjene uglednih stručnih časopisa ("Best product of the Year", "Editors Choice" - PC Magazin, PC World...). Paralelno sa softwareom u prodaji su se nalazili serveri (Mark 1, 2, 3r, Micro)

- dizajn glavnog loga, loga paketa
- logotipi svih modula
- knjiga vizualnih standarda
- dizajn ambalaže, kutije, CD-a...
- produkt dizajn
- dizajn i priprema tiskanih materijala
- oglasi za objavljivanje u tiskanim publikacijama
- serija multimedijskih prezentacija
- dizajn web sajta

Design lab Welt - produkt dizajn
Design lab Welt - produkt dizajn
Design lab Welt - produkt dizajn
Design lab Welt - produkt dizajn
Design lab Welt - produkt dizajn
Design lab Welt - produkt dizajn
Design lab Welt - produkt dizajn
Design lab Welt - produkt dizajn
Design lab Welt - produkt dizajn
Design lab Welt - produkt dizajn
Design lab Welt - produkt dizajn

NET INTEGRATION TECHNOLGIES
Design: landing pages, subpages, modules, banners